PŘIHLÁŠKA, ÚHRADA, STORNO PODMÍNKY

1.PŘIHLÁŠENÍ A ÚHRADA: 
Pokud máte zájem o účast na škole, jsem tím potěšena. V tom případě si  vyplňte prosím přihláškový formulář, který se nachází ZDE.  Po odeslání přihlášky Vám přijde potvrzovací e-mail o jejím přijetí na Váš e-mail a po uhrazení faktura.

Přihláška do školy je platná a Vaše místo je rezervováno po uhrazení celé částky za jednotlivé semináře nebo zálohou 10.000 Kč v případě celoročního studia. Úhradu lze uskutečnit vkladem nebo převodem na číslo účtu korunového pro tuzemské studenty nebo eurového pro studenty zahraniční. Do té doby je Vaše místo pouze registrováno.
Počet účastníků je omezen kapacitou prostor, proto prosíme o včasnou přihlášku a uhrazení.

2. CENA:                                                                                                                                                            Škola vědomého života je otevřena především studentům, kteří chtějí absolvovat celoroční program seminářů. Je zde ale možnost, přihlásit se také na jednotlivé semináře.

Celoroční studium, jehož náplní je 10 víkendových seminářů:

Studenti celé školy zaplatí zvýhodněnou cenu 25.000 Kč nebo 900 euro za všechny semináře. Znamená to, že místo 3.000 Kč za seminář zaplatí 2.500 Kč, čímž celkově ušetří 5.000 Kč.            Pro závazné přihlášení je třeba vyplnit přihlášku a uhradit zálohu 10.000 Kč nebo 350 eur. Tímto se pro Vás místo závazně rezervuje. Zbylou částku 15.000 Kč nebo 550 eur je třeba uhradit do 31.července. Jakmile bude celá částka uhrazena, obdržíte e-mailem fakturu.

Účast na jednotlivých seminářích:

Částka za jednotlivý seminář je 3.000 Kč nebo 111 euro. Pro závazné přihlášení na seminář je třeba vyplnit přihlášku a uhradit celou částku semináře. Pakliže se rozhodnete zúčastnit více než jednoho semináře, stačí vyplnit jednu přihlášku a do ní vypsat všechny semináře, kterých se chcete účastnit. Závazně budete přihlášeni po uhrazení ceny seminářů. Jakmile bude částka uhrazena, obdržíte e-mailem fakturu.

Úhrada celoroční školy, jednotlivých seminářů:

Pro tuzemskou využijte korunový účet číslo:  2700914443/2010

Pokud provádíte platbu v eurech, použijte eurový účet č. 2600914454/2010.   IBAN:CZ8020100000002600914454                                                                                                            BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX  

Jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo, které jste vyplnili do přihlášky. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a název semináře.

3. STORNO PODMÍNKY:
Při odhlášení ze studia celé školy do dvou měsíců před jejím začátkem, tj. do 22.7.2017 vám kurzovné vrátíme po odečtení manipulačního poplatku Kč 5.000. Pokud zrušíte svoji účast v čase kratším než 2 měsíce, částka je nevratná – můžete však za sebe poslat náhradníka v případě, že o tom předem informujete. Od doby zahájení, v průběhu nebo po skončení školy, odpadá jakýkoliv nárok na vrácení zaplaceného kurzovného.

4. ZDRAVOTNÍ STAV A ODPOVĚDNOST:
Účast na škole je dobrovolná. Škola není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením školy informovat organizátorku o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby.
Účastník je v celém průběhu semináře zodpovědný sám za sebe. Pokyny jednotlivých lektorů jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu jednotlivých seminářů vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení. Semináře jsou formou osobního rozvoje a spirituální terapie a jakékoliv pozdější nároky na odškodnění za hmotné nebo nehmotné škody, způsobené účastí na semináři (vyjma těch, které by byly způsobeny hrubou nedbalostí organizátora nebo lektora) jsou vyloučeny. Právem lektora i organizátora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné. V tom případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv školu na vlastní odpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací. V průběhu školy platí zákaz užívání drog a jiných omamných látek a návykových látek včetně alkoholu.

5. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky, spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je vlastnictvím alternativního centra Cestou životem a Školy vědomého života  s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity pouze pro účely předávání dalších informací k pořádání akcí a k zasílání programu nadcházejících akcí cca 1x měsíčně emailem. Pokud tento program nechcete odebírat, prosím napište nám to do emailu. Odesláním vyplněné přihlášky účastník školy stvrzuje, že se seznámil s podmínkami účasti na ní a že je akceptuje.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na společná setkání a společnou práci.

KONTAKT PRO JAKÉKOLIV DOTAZY
mirkaresslerova@gmail.com
tel.: +420 777 557 823

www.cestouzivotem.cz